۱۵ تصویرنگاره‌ طنزآمیز که باعث می‌شوند درباره‌ تکامل انسان شک کنید

تکامل ارزشمند انسان...

مطالعه‌ی در رابطه با تکامل با بحث‌های فراوانی همراه است. دانشمندان بر این باورند که بشر حرکت روبه جلوی خود را در مسیر سطوح مختلف از پیشرفت، بدون توقف ادامه می‌دهد؛ دیگران هم عقیده‌ خود را دارند. این‌ که تکامل بشریت متوقف و بشر به دوره‌ای از رکود یا ایستایی وارد شده است. تصویرگران نوین و امروزی تصورات خود در این زمینه را براساس این دو فرض و به‌گونه‌ای طنزآمیز به تصویر کشیده‌اند.

گراف در این مطلب مجموعه‌ای از نقاشی‌های درخشان، صریح و روشن را در ارتباط با موضوع تکامل انسان گردآوری کرده است. تصاویری که شما را به اعماق تفکر درباره‌ی این مسئله می‌برد.

تکامل

تکامل

تکامل

 

تکامل

 

تکامل

 

تکامل

 

تکامل

احترام به بزرگ‌تر

تکامل

برگردید، ما همه چیز رو از بین بردیم

تکامل

 

تکامل

 

تکامل

 

تکامل

 

تکامل

تکامل یک فرد

تکامل

 

تکامل

بقا

تکامل

 

بدون نظر

نظر دادن