وقتی رقابتی در کار نباشد، تستوسترون باعث افزایش مقابله به‌مثل می‌شود

تأثیرات افزایش تستوسترون...

افزایش میزان تستوسسترون، می تواند احساس بخشندگی و سخاوت را تقویت کند اما فقط زمانی که هیچ تهدیدی مبنی بر وجود رقابت وجود نداشته باشد. یافته‌ها حاکی از آن هستند که تستوسترون در رفتارهایی دخیل است که کمک می‌کند تا روابط اجتماعی را پرورش داده و ابقا کنیم و سهم آن بیشتر از چیزی است که قبلا گمان می‌کردیم.

بنا بر نتایج یک پژوهش که در مجله انجمن علمی روانشناسی منتشر شد، افزایش میزان هورمون تستوسترون در بدن، سخاوتمندی را افزایش می‌دهد اما فقط زمانی که هیچ رقابتی شخص موردنظر را تهدید نکند.

مارتین بوکسم، مدیر پروژه کالج مدیریت روتردام، در دانشگاه اراسموس این گونه توضیح می‌دهد: «هنگامی که نیاز است با چالش‌ها یا تهدیدهای اجتماعی مواجه شده و از پس آن‌ها برآییم، تستوسترون می‌تواند نقش یک واسط را در رفتارهای رقابتی و رفتارهایی که به طور بالقوه ضد اجتماعی هستند، بازی کند. اما متقابلا می‌تواند رفتارهای اجتماعی را نیز در نبود این گونه تهدیدها القا کند، و این زمانی اتفاق می‌افتد که جایگاه والا و حسن شهرت، در نتیجه رفتارهای مثبت، به بهترین شکل ممکن در نظر گرفته شود».

مطالعه بروی حیوانات نشان داده است که تستوسترون نقش مهمی را در رفتارهای سلطه‌طلبانه بازی می‌کند، در نتیجه بوکسم و همکارانش چنین استدلال کردند که تستوسترون به طور مشابهی در انسان‌ها نیز میل دستیابی به جایگاه اجتماعی را افزایش می‌دهد.

تستوسترون
www.linx.com

بوکسم می‌گوید: «البته ما تردید داریم که این میل به‌طور خودکار و غیرارادی منجر به رفتارهای ضداجتماعی و پرخاشگرانه شود؛ ما فرض می‌کنیم که احتمال دارد تستوسترون منجر به رفتارهای اجتماعی نیز بشود و این در صورتی است که اینگونه رفتارها برای ابقا و کسب موقعیت اجتماعی مفید باشند.» برای آزمون این فرضیه، دانشمندان ۵۴ داوطلب زن را که همگی آن‌ها چند ساعت قبل از شرکت در یک بازی سپرده‌گذاری مالی، محلولی نوشیده بودند؛ مورد بررسی قرار دادند؛ به بعضی‌ها محلول دارونما داده بودند و به دیگران محلولی حاوی تستوسترون.

در این بازی،  ۲۰ پوند در اختیار هر فرد قرار دادند؛ سپس به آنها اجازه نگه‌داشتن پول یا سرمایه‌گذاری مشترک باقی مانده آن را با فرد مورد اطمینان خود (سایر شرکت‌کنندگان) دادند. مبلغ سپرده‌گذاری شده سه برابر شده و بین سپرده‌گذار و شخص معتمدش تقسیم می‌شد. شخص معتمد می‌توانست هر مقداری را که می‌خواست برای خودش نگه دارد و بقیه را به شخص سرمایه‌گذار برگرداند. اگر شرکت‌کنندگان کاملا به شخص مقابلشان اعتماد می‌کردند، می‌توانستند تمام ۲۰ پوند را به طرف مقابل بسپارند و امیدوار باشند که فرد معتمدشان ۶۰ دلار نهایی را به‌طور مساوی تقسیم کند. متقابلا اگر می‌خواستند خطر نکنند و محتاطانه بازی کنند، می‌توانستند کل مبلغ ۲۰ پوند را نزد خودشان نگه دارند. هر شرکت کننده به نوبت هم در نقش سپرده‌گذار و هم معتمد ظاهر می‌شد. هنگامی که آن‌ها در جایگاه شخص معتمد بودند، همیشه ۶۰ پوند به آن‌ها داده می‌شد و این نشانگر این بود که سپرده‌گذاران به آن‌ها اعتماد کرده بودند تا آن‌ها هم به وظیفه شان عمل کرده و کل مبلغ را به طور مساوی تقسیم کنند. در نقش سپرده‌گذار، شرکت‌کنندگانی که تستوسترون دریافت کرده بودند، به طور میانگین با خساست بیشتری عمل کرده و به شخص معتمدشان کمتر اعتماد می‌کردند، و میزان بیشتری از مبلغ اولیه را نزد خودشان نگه می‌داشتند. از طرف دیگر شرکت‌کنندگانی که دارونما نوشیده بودند، در سرمایه‌گذاری بیشتر به طرف مقابلشان اعتماد می‌کردند. و حدود ۳.۲۰ پوند بیشتر از آن‌هایی که تستوسترون نوشیده بودند به طرف مقابلشان سپردند.

همانطور که انتظار می‌رفت، به‌نظر می‌رسید تستوسترون در پاسخ به تهدیدات بالقوه باعث افزایش رفتارهای ضداجتماعی می‌شود که در این مورد، تهدید مورد نظر در رابطه با منابع مالی بود. اما هنگامی که شرکت‌کنندگان نقش معتمد را بازی می‌کردند، اثری متضاد پدیدار شد. در این مورد، شرکت‌کنندگانی که تستوسترون نوشیده بودند نسبت به آن‌هایی که دارونما مصرف کرده بودند، مبلغ بیشتری را به سپرده گزارشان برگرداندند. این نتیجه چنین پیشنهاد می‌کند که شخص معتمد در قبال جبران این اعتمادی که سپرده‌گزار در ظاهر نسبت به او داشته است؛ احساس مسئولیت می‌کند در حالی‌که ما انتظار داشتیم کاهش اعتمادی که در بخش اول شاهد بودیم در این مورد هم به وقوع بپیوندد، امّا افزایش مقابله به مثل به طرز غافلگیرکننده‌ای قوی و غیرقابل چشم پوشی بود. به گفته بوکسم، این واقعیت که تستوسترون احتمالا رفتارهای اجتماعی و بشردوستانه را تقویت می‌کند، حداقل در مواردی خاص نگاه سنتی ما را نسبت به اینکه تستوسترون در رفتارهای پرخاشگرانه و ضداجتماعی دخیل است بیش از پیش تغییر می‌دهد.

محققان امیدوارند مطالعات مشابهی بروی مردان انجام دهند و در حال حاضر نیز درحال بررسی انواع دیگری از رفتارهای اجتماعی تحت شرایط مخاطره‌آمیز اجتماعی گوناگون می‌باشند.

بدون نظر

نظر دادن