وجود سلاح باعث امنیت بیشتر یک ملت نیست

مالکیت سلاح در ایالات متحده امریکا بیش از ۲۰۰ سال است که به موضوعی داغ و چالش برانگیز بدل شده است. در امریکا جایی که تقریبا به اندازه جمعیت مردم آن اسلحه نیز وجود دارد به طور رایج این تصور وجود دارد که « وجود سلاح باعث امنیت بیشتر یک ملت است.» هرچند مدارک چندانی جهت اثبات این ادعا وجود ندارد. در سال های اخیر حوادث تیراندازی در شهرهایی چون آرورا، توسان و اوک کریک و حادثه تیراندازی دانشگاه ایالتی ویرجینیا تک به خوبی دال بر این ادعا بوده اند که ممکن است میان سهولت دسترسی به اسلحه و تلقی آن به عنوان یک بیماری ارتباط خاصی وجود داشته باشد. این حوادث همچنان نشان می دهند که نبود راه درمان برای این گونه بیماری های روانی را نباید فقط به صرف مسئله دسترس پذیری سلاح نگاه کرد بلکه بهتر است  آن را در قالب یک مشکل نیازمند تأمل مطرح نمود.

مالکیت سلاح امنیت 1

متن اصلاحیه دوم قانون اساسی امریکا بیان می دارد که « وجود نیروی سازمان یافته جهت تأمین امنیت یک ایالت و حق مردم آن جهت نگه داری و حمل اسلحه نباید نقض شود.» از زمان تصویب این اصلاحیه در سال ۱۷۹۱ میلادی (برابر با ۱۱۷۰ خورشیدی) جنجال های زیادی در امریکا بر سر موضوع اسلحه به پا شده است. از سویی این استدلال وجود دارد که قوانین نظارتی اسلحه مصداق نقض حق دفاع از خود و حقوق قانونی مردم امریکا به شمار می رود و همچنان مدرکی دال بر کاهش جرم و جنایت در پی منع استفاده ی از اسلحه وجود ندارد. از سویی دیگر این دیدگاه وجود دارد که سلاح گرم کمتر به کاهش میزان جرم و جنایت و در نهایت امنیت بیشتر می انجامد.

داده هایی از ۲۷ کشور توسعه یافته ی جهان توسط دکتر سریپال بنگلور از مرکز پزشکی لنگان متعلق به دانشگاه نیویورک و دکتر فرانس مسرلی از بیمارستان سنت لوک روزولت متعلق به کالج پزشکی و جراحی دانشگاه کلمبیا در نیویورک مورد بررسی قرار گرفت. داده های مربوط به مالکیت سلاح برگرفته از مؤسسه Small Arms Survey و داده های مربوط به مرگ های مرتبط با استفاده از سلاح گرم برگرفته از یک پایگاه اطلاعاتی مرگ و میر در اروپا (سازمان جهانی بهداشت) و مرکز ملی آمار بهداشت امریکا بودند. میزان جرم که اطلاعات آن برگرفته از مرکز پژوهشی گرایش های جنایی سازمان ملل بوده به عنوان شاخص امنیت یک ملت استفاده شد.

مالکیت سلاح امنیت 2

بر اساس گفته ی دکتر بنگلور میزان مالکیت سلاح نقش بسیار تعیین کننده ای در وقوع مرگهای مرتبط با استفاده از سلاح گرم را دارد. در دو سوی پیوستار میزان مالکیت شخصی سلاح، امریکا با بالاترین و ژاپن با کمترین قرار گرفته اند. در زمینه مرگ های مرتبط با استفاده از سلاح گرم، افریقای جنوبی با ۴/۹ کشته و امریکا با ۴/۱۰ کشته در هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر بالاترین میزان و انگلستان با ۲۵/۰ کشته در همین تعداد، کمترین میزان را به خود اختصاص می دهند. با قرار گرفتن ژاپن و امریکا در دو سوی مخالف پیوستار می توان گفت که نوعی همبستگی خاص میان میزان سلاح به ازای هر نفر و هر کشور و میزان مرگ های مرتبط با استفاده از سلاح گرم وجود دارد. پر واضح است که این یافته با نظریه «سلاح بیشتر، جرم و جنایت کمتر» در تضاد است. گفتنی است که افریقای جنوبی تنها مورد پرت در این نوع همبستگی می باشد. در این کشور میزان مرگ های مرتبط با استفاده از سلاح گرم چندین برابر بیشتر از حد مورد انتظار بوده و رابطه ی متعادلی با میزان مالکیت سلاح نداشته است.

همچنین، اینکه در پس هر جرم و جنایتی در کنار دسترس پذیری اسلحه، موضوع اختلال های روانی نیز تأثیرگذار است توسط این پژوهشگران مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از مشاهده ی گزارش سازمان جهانی بهداشت مبنی بر تعداد بالای افراد دارای اختلال افسردگی در هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر، این پژوهشگران در جهت تعیین وجود یا عدم همبستگی میان بار اختلال های روانی در یک کشور و میزان جرم در آن کشور، از شاخص هایی استفاده نمودند که سن و ناتوانی جسمی یا روانی در آن ها در نظر گرفته شده بود. اما در پایان میان این دو متغیر همبستگی یافت نشد.

مالکیت سلاح امنیت 3

بنابر گفته ی این دو پژوهشگر اگرچه شاخصه همبستگی همانند رابطه علت و معلول عمل نمی کند، اما به نظر می رسد که دسترس پذیری فراوان اسلحه، مرگ های مرتبط با استفاده از سلاح گرم را سهولت می بخشد. در ادامه، میزان بالای جرم و جنایت نیز ممکن است باعث ایجاد ترس و اضطراب گسترده شود و به تبع آن مردم را ترغیب نماید تا خود را مسلح نمایند. بدین ترتیب، میزان مالکیت سلاح و در نتیجه میزان دسترس پذیری آن افزایش یابد. این چرخه معیوب می تواند کم کم منجر به وضعیتی دو قطبی شود که هم اکنون امریکا با آن مواجه است. در خاتمه این دو پژوهشگر بیان می دارند که این تحقیق صرف نظر از تعیین دقیق معلول و یا علت آن، به خوبی این فرضیه را بی اعتبار می نماید که کشورهای دارای میزان مالکیت سلاح بالاتر از کشورهای دارای میزان مالکیت سلاح پایین امن تر هستند.

بدون نظر

نظر دادن