فلسفه علم: نیکلاس کاپالدی

فهم فلسفیِ علم...

درباره کتاب

نیکلاس کاپالدی، مدرس رشته فلسفه در دانشگاه تولسا، در کتاب فلسفه علم سعی کرده تا با رویکردی تاریخی به بررسی پیامدهای فلسفی مفاهیم برجسته علمی بپردازد. در این راستا او کل تاریخ علم فیزیک و دانش‌های وابسته به آن، از یونان باستان تا قرن بیستم میلادی، را بازسازی و تحلیل کرده است. از آنجایی که این کتاب درباره فلسفه علم و مبتنی بر علم فیزیک است، لذا شواهد و مثال‌هایی که نویسنده استفاده کرده است همگی برگرفته از علم فیزیک است. نیکلاس کاپالدی در این اثر تلاش کرده تا به زبانی ساده و روان به بررسی موضوعات مربوط به فلسفه و علم بپردازد به گونه‌ای که کتاب او برای خواننده‌گان نوپایِ فلسفه علم که اطلاعات قبلی از این حوزه ندارند نیز جذاب و قابل فهم باشد.

بخش‌های این کتاب بر اساس مسائل اصلیِ فلسفه علم بنا نهاده شده است که این مسائل عبارتند از: پایگاه واژه‌های نظری، پایگاه واژه‌های متریک، تفکیک بین واقعیت و نمود، مفاهیم فضا و زمان، علیت، تبیین، و پیش‌بینی. کاپالدی برای تشریح و بحث در مورد این مسائل کلاسیکِ فلسفه علم، این کتاب را در چهارده فصل تدوین کرده که هر فصل به طور کامل بخشی از فلسفه علم را معرفی کرده و تکامل تاریخیِ مفاهیم علمی و پیامدهای فلسفی آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

این کتاب در ایران توسط علی حقی، که خود عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی و صاحب تألیفات و ترجمه‌های متعددی در این حوزه است، ترجمه شده و انتشارات سروش آن را به چاپ رسانده است.

از متن کتاب

«علم، مطالعه طبیعت (موضوع) به مدد فرضیه‌ها (روش) است که به پیش‌بینی‌ها می‌انجامد. این پیش‌بینی‌ها از شواهد ما به منظور کشف قوانین کلی که همه امور واقعِ طبیعت را تبیین می‌کنند، فراتر می‌روند و با هر وضعی از امور سازگار نیستند. فلسفه، معرفتی است که سعی دارد تا مفاهیم سایر معارف را تا جایی که ممکن است واضح‌تر گرداند. فلسفه موضوعی مختص به خود ندارد، بدین‌سان همه چیزها موضوع آن به حساب می آیند. فلسفه علم، شاخه‌ای از فلسفه است که اهتمام آن صراحت بخشیدن به مفروضات و مفاهیم علم است.»

بدون نظر

نظر دادن