سیاست و حکومت در بریتانیای کبیر و آلمان: ام. دانلد هنکاک

فهم سیاست آلمان و بریتانیا...

درباره کتاب

کتاب سیاست و حکومت در بریتانیای کبیر و آلمان حاوی دو فصل جداگانه در مورد بریتانیا و آلمان است که به بررسی ساختار سیاسی و حکومتیِ این دو کشور مهم قاره اروپا می‌پردازد. کتاب یک چارچوب نظری و بحث‌های نظری در مورد موضوعاتی همچون جامعه، احزاب، سیاست داخلی، سیاست خارجی، فرایندهای قانونگذاری و رویه‌های قضایی را در بریتانیا و آلمان شامل می‌شود. در بخش نخست کتاب بحث‌هایی در باب سیاست های تطبیقی همچون گونه‌های متعارض نظام‌ها بیان شده است. در بخش‌های بعدیِ کتاب بحث‌های مفصلی در حوزه ساختارهای حکومتی می شود و ضمن برشمردن عناصر و ویژگی‌های سیاست هر کشور مشخصا روش‌های قانون‌گذاری و چگونگی برگزاری انتخابات و سیستم‌های رأی‌گیری در هرکدام از این کشورها توضیح داده می‌شود. همچنین کتاب به بررسی تاریخ معاصر بریتانیا و آلمان پس از جنگ جهانی دوم نیز می‌پردازد و حکومت‌هایی که در طی این سال‌ها بر مسند حکومت نشسته‌اند را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. احزاب سیاسیِ بریتانیا و آلمان موضوع دیگری است که در این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرد. این کتاب حاوی دو فصل از کتاب «مقدمه ای بر سیاست اروپا» است که توسط ام. دانلد هنکاک گردآوری شده است و توسط جعفر جعفری و حسین نورانی ترجمه شده است. این کتاب در سال ۹۳ توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسید.

از متن کتاب

«اکثر آلمانی‌ها، حداقل تا آغاز جنگ جهانی دوم، در حمایت از هیتلر کمتر شکی به خود راه می‌دادند. بیشتر آلمانی‌ها مایل بودند از نظم سیاسی دموکراتیک چشم پوشی کنند و درعوض برای رسیدن به کامیابی اقتصادی، نژاد پرستی رژیم را بپذیرند. هیتلر معتقد بود که یهودیان نه تنها انسان نیستند، که حتی مادون انسان هم نیستند، بلکه «باسیل هایی بیماری‌زا» در پیکر ملت‌اند که باید منقرض شوند.»

«پادشاهی متحد یک دولت چندملیتی متشکل از چهارکشور است. نام کامل کشوری که ما آن را با نام بریتانیای کبیر می‌شناسیم، “پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی” است. بریتانیای کبیر متشکل از انگلستان، ولز، و اسکاتلند می‌باشد که به همراه ایرلند شمالی پادشاهی متحد را تشکیل می‌دهند.»

بدون نظر

نظر دادن