سرعت رتیل‌ها با بالارفتن دما افزایش می‌یابد

ساختار جالب مفاصل پاهای رتیل...

به همان اندازه که حرکت سریع و همراه با گام‌های بلند رتیل می‌تواند برای عده‌ای وحشت‌آور باشد، از نگاه عده‌ای دیگر کاری برجسته و شاهکاری گیراست.

تمام هشت پیوست پوشیده از کرک این جانور، نه از طریق ماهیچه‌ها بلکه از طریق مایعی هیدرولیکی به نام همولنف کنترل می‌شود؛ این مایع در پاها جریان دارد و باعث خم شدن و افزایش طول آنها می‌شود.

به گفته پژوهشگران مجله زیست‌شناسی تجربی، این ساختار در عین اینکه از نظام حرکت ماهیچه‌ای سبک‌تر است و ساده‌تر عمل می‌کند، به تغییرات دمایی نیز حسّاس‌تر است؛ که همین امر می‌تواند دلیلی مستقیم برای جست‌وخیز سریع این جانور و همچنین ربات‌هایی که به منظور تقلید این حرکات طراحی شده‌اند، باشد. این پژوهشگران در بررسی‌های جدیدشان، سرعت رتیل قهوه‌ای تگزاس را (با نام علمی آفونوپلما هِنتزی، به انگلیسی: Aphonopelma hentzi) در یک بازه دمایی متفاوت مورد آزمایش قرار دادند. هر چقدر که دما بیشتر می‌شد، رتیل با سرعت بیشتری می‌دوید. سرعت رتیل در بالاترین دمای مورد آزمایش یعنی ۴۰ درجه سانتی‌گراد تا دو و نیم برابر بیشتر از سرعت آن در پایین‌ترین دمای آزمایش یعنی ۱۵ درجه بود. پژوهشگران دریافتند که این تفاوت، ناشی از تعداد گام‌های بیشتر و بلندتر می‌باشد. آنها فرض کرده بودند هنگامی که دما بیش از اندازه گرم یا سرد است، مفاصل زانوهای عنکبوت عملکرد همزمانشان را از دست می‌دهند؛ اما نتیجه‌ای که از این آزمایش‌ها گرفتند آنها را بسیار متعجب کرد: در دماهای پایین که متعاقب آن سرعت حرکت رتیل هم کم می‌شود، مفاصل پاها با فاصله کمتری با یکدیگر جفت می‌شوند؛ و امّا با افزایش دما، اگرچه از هماهنگی حرکت مفاصل کاسته می‌شود، اما در سرعت حرکت آنها اثر بدی ندارد و آنها همچنان سریع حرکت می‌کنند.

در پی این مشاهدات، گروه پژوهشی مذکور پیشنهاد دادند که این ناهماهنگی ممکن است به خاطر جریان ناقص همولنف در داخل یا خارج پاها باشد و بیشینه سرعت عنکبوت‌ها به سرعت حرکت این مایع سیّال بستگی دارد.

بدون نظر

نظر دادن