خداوندان اندیشه سیاسی: مایکل فاستر، لنکستر، ویلیام تامس

فلسفه و سیاست از منظر فیلسوفان...

درباره کتاب

کتاب خداوندان اندیشه سیاسی که مجموعه‌ای سه جلدی است، سعی دارد تا افکار، اندیشه‌ها، مکاتب فکری و سیاسی اصحاب علم سیاست را از عهد باستان تا عصر جدید با زبانی ساده و دقیق بازگو کند. این کتاب سعی دارد تا با ارائه متونی از فلسفه سیاسی و همچنین تفسیرهایی از این متون، به فهم موضوعات مربوط به اندیشه سیاسی و افکار اندیشمندانِ این حوزه کمک کند. کتاب خداوندان اندیشه سیاسی به قلم سه تن از استادان سرشناس رشته علوم سیاسی نوشته شده است. مایکل برسفورد فاستر، ویلیام تامس جونز، و لین ولنکستر نویسندگان این مجموعه هستند.
کتاب خداوندان اندیشه سیاسی در برگیرنده سه جلد جداگانه است که در هر جلد تعدادی از اندیشمندان سیاسی معرفی در باره فلسفه او سخن به میان آمده است. مایکل برسفورد فاستر در جلد اول به تشریح و تفسیر فلسفه‌ی افلاطون، ارسطو، سیسرون، آگوستین، توماس آکویناس، و ماکیاول می پردازد. در جلد دوم کتاب ویلیام تامس جونز به تشریح و توضیحِ فلسفه فیلسوفانی همچون، لاک، مونتسکیو، روسو، و بنتام پرداخته است. در جلد سوم نیز فلسفه هگل، آگوست کنت، جان استوارت میل به قلم لین وی لنکستر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

این کتاب که توسط انتشارات امیرکبیر در ایران به چاپ رسید، جزو پرفروش‌ترین کتاب‌هایِ حوزه سیاست در این مجموعه انتشاراتی بوده است.

از متن کتاب

«در تاریخ موارد زیادی وجود دارد که اعمال جنایتکارانه‌ای از سوی حاکمان به نام ضرورت سیاسی صورت گرفته و چون علت این اعمال ضرورت سیاسیِ حکومت بوده، از نظرگاه تاریج موجه و خارج از کیفرهای شرعی و عرفی قرار داشته است. اعمالی که اگر از من و شما سر می‌زد بی‌گمان مورد تخظئه (به معنای اسناد خطا به کسی) مجریان قانون و حکام شرع قرار می‌گرفتیم و قصاص می‌شدیم. یعنی درست همان مطلب (هدف وسیله را توجیه می‌کند) که ماکیاولی به خاطر گفتن آن قرن‌ها تخطئه شد و می‌شود، در جریان حکومت حکومتگران همواره جاری بوده است. حکومت‌های استبدادی اعم از اینکه معترف باشند یا منکر، هرگز نمی‌توانند اعمال خود را در چارچوب قوانین مذهبی یا اصول اخلاقی محدود کنند و همه‌شان آگاه یا ناخودآگاه، به سوی روش‌هایی که اصطلاحا روش‌های ماکیاولی نامیده می‌شود کشیده خواهند شد و جلوگیری از این جریان تاریخی کوششی است بی‌حاصل.»

بدون نظر

نظر دادن