تک‌ سلولی ها : تازه واردی در دنیای بازی های رایانه ای

تک‌ سلولی ها و قطب های مغناطیسی

تک‌ سلولی

در این ویدیو که توسط دپارتمان مهندسی بیولوژی دانشگاه Stanford آمریکا تهیه شده است، موجودات تک‌ سلولی به نام Paramecium از طریق تغییر قطب‌های مثبت و منفی و تحت کنترل افراد جابجا می‌شوند.در برابر جانداران چند سلولی که از چندین سلول درست شده‌اند، جانداران تک سلولی هستند که تنها دارای یک سلول می‌باشند.برای مشاهده آنها به میکروسکپ نیاز است. تنها چند گونهٔ زیستی تک‌یاخته‌ای را می‌توان با چشم غیرمسلح (بدون نیاز به میکروسکوپ) دید. این جابجایی به وسیله یک دسته، که بی‌شباهت به دسته‌های بازی نیست، صورت می‌گیرد. حرکت این موجودات توسط دوربین هوشمند رصد شده و توسط رایانه به محیط بازی وارد می‌شود.

در صورت نیاز به ترجمه، «دقیقه» مورد نظر خود را در قسمت نظرات ذکر کنید.

 

بدون نظر

نظر دادن